کارگاه ساخت ادوات موسیقی (ساز شیراز) فعالیت خود رادرسال 74 بامدیریت محمدعلی روستا و مهدی دهقان آغاز کرد. دراین راستا جهت پاسخگویی به نیازهای هنری جامعه ، ساخت سازهای موسیقی سنتی وکلاسیک مانند کمانچه،تار،سنتور،ویولن و گیتار به صورت انبوه راشروع کرد. این کارگاه به دلیل نقش مهمی که در ایجاد کارآفرینی ایفا نمود،موفق به دریافت لوح برتر همایش کارآفرینی هنرجویان شاخه ی کارودانش کشوری در اردیبهشت ماه 91 گردید. برند سازهای تولیدی کارگاه مذکور عبارتنداز:گیتاردیاموند(Diamond)،کمانچه ی نریمان،سنتور و تار ماهور. عمده ی تولیداین کارگاه گیتار بابرند دیاموند می باشد که دربین علاقمندان به موسیقی و به ویژه ساز گیتاربه گیتار شیراز شهرت یافته است. درحال حاضر تعداد 80 نفر کارگر به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت دراین کارگاه مشغول به کارهستند.